CASE // Danish International Addoption

Logo design and graphic univers

Logo design.
Brand universe.
Responsive website.


DIAs - Danish International Adoptions opgave er at sikre den bedste opvækst for børn, der ikke har mulighed for at vokse op i en familie i deres eget land eller kommer fra socialt trængte kår. Det gør vi ved at formidle internationale adoptioner til danske adoptanter, når der ikke er andre muligheder for at give barnet en familie samt trygge og stabile sociale relationer i hjemlandet